دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2019-05-20T02:14:43+01:00 text/html 2019-05-16T05:51:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir غول امنیتی Trend Micro، گزارش عملکرد فصل اول سال 2019 را منتشر کرد. http://www.disna.ir/post/6336 <div align="justify"><font color="#660000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، غول امنیتی ترندمیکرو، گزارش عملکرد فصل اول سال 2019 را <a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/earnings/trend-micro-reports-solid-first-quarter-2019-results" target="_blank" title="">منتشر کرد</a>.</font></b></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مطابق چند سال اخیر کمپانی ترندمیکرو در فصل اول سال 2019 با رشد خوبی روبرو بوده است که بیشتر ناشی از موفقیت های بیشتر ترندمیکرو در بازار امنیت کسب و کارها و شرکتهاست.</font></div><br> text/html 2019-05-14T05:28:37+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شناسایی دوباره نقص امنیتی در آنتی ویروس های روسی کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6335 <div><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">محققان امنیتی مجددآ در آنتی ویروس های کسپرسکی، آسیب پذیری امنیتی <a href="https://www.securityweek.com/remote-code-execution-flaw-found-kaspersky-products" target="_blank" title="">شناسایی</a> کردند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">مدت زیادی بود که خبری از شناسایی آسیب پذیری امنیتی در آنتی ویروس های کسپرسکی منتشر نمیشد که عمدتآ به دلیل عدم علاقه متخصصین امنیتی به گزارش نقص های امنیتی به این شرکت است.</font></font><br><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-05-13T07:05:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هک 3 شرکت آنتی ویروس آمریکایی http://www.disna.ir/post/6334 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ، یک شرکت آمریکایی با نام Advanced Intel با گروه هکری <a href="https://arstechnica.com/information-technology/2019/05/hackers-breached-3-us-antivirus-companies-researchers-reveal/" target="_blank" title="">روبرو</a> شده است که مدعی است اطلاعات 3شرکت آمریکایی عرضه کننده آنتی ویروس را سرقت کرده است.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">محققان امنیتی در اینترنت با گروهی با نام Fxmsp روبرو شدند که قصد دارد اطلاعات مربوط به 3&nbsp; شرکت آمریکایی آنتی ویروس را بر روی اینترنت به فروش برساند.</font></div> text/html 2019-05-13T07:05:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ادامه طرح تخفیفی آنتی ویروس های دورانتاش http://www.disna.ir/post/6333 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه طرح تخفیفی آنتی ویروس های دورانتاش</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش، توزیع کننده پیشرو نرم افزارهای آنتی ویروس، اعلام کرد برای دوره دیگری طرح های فروش ویژه آنتی ویروس های خود را تمدید کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای خرید آنتی ویروس های خانگی با گارانتی اصلی دورانتاش به این <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک</a> مراجعه کنید.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش</font></b></a></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.ddn.ir</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.durantash.com</font></b></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><br></p><div align="justify"><br></div><p align="justify"><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></p></font></font></font></font></div> text/html 2019-04-23T08:13:40+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نقاط قوت و ضعف آنتی ویروس های Webroot http://www.disna.ir/post/6332 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> در این یادداشت قصد داریم نقاط قوت و ضعف شرکت و آنتی ویروس های وبروت Webroot را بررسی کنیم.</font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><b>نقاط ضعف Webroot </b></font><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عدم حضور در اکثر تستهای مقایسه ای، مخصوصآ دو وب سایت AV-Comparatives و&nbsp; AV-TEST <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت چند سال پیش به طور رسمی از تستهای این 2 وب سایت خارج شد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت اعلام کرد که تستهای این وب سایت های مطابق با دنیای واقعی تهدیدات و براساس سیستم حفاظتی پیشرفته آنتی ویروس های این شرکت نیستند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جالب است بدانید غول آنتی ویروس سایمنتک نیز چند سالی از تستهای AV-Comparatives خارج شده بود.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای اکثر مدیران و کارشناسان خبره امنیتی و شبکه در دنیا، ین وب سایتهای تست و مقایسه آنتی ویروس ها، معیار و ملاک نیستند.<br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://disna.ir/post/6332" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">نقاط قوت Webroot </font></b></font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-04-19T07:58:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دانلود و نصب جدیدترین آنتی ویروس تحت شبکه Trend Micro http://www.disna.ir/post/6326 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://realprotect.net/wp-content/uploads/2019/03/Apex-One-Grafik-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a>، چندی پیش کمپانی مطرح و پیشرو ترندمیکرو که از جمله شرکتهای بزرگ و رهبر بازار آنتی ویروس در دنیاست، از جدیدترین نسخه آنتی ویروس های تحت شبکه با نام تجاری Apex One رونمایی کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس تحت شبکه Apex One قرار است جایگزین آنتی ویروس تحت شبکه OfficeScan XGen شود که از پرفروش ترین آنتی ویروس های تحت شبکه در دنیاست.</font></div> text/html 2019-04-19T01:06:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دیسنا : اولین خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها http://www.disna.ir/post/6194 <div class="entrytop"><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <br></font></b></font></div><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><a href="http://www.disna.ir/post/6193" target="_blank" title="">کسپرسکی یا وبروت ؟ ( Kaspersky or Webroot )</a><br></font></b></font></div><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><br></font></b></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div class="entrytop"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6300" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">جدیدترین مقایسه قیمت آنتی ویروس های اصلی و اورژینال در ایران</a></font></b></div> text/html 2019-04-13T19:32:41+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir فرصت دانشجویان مجتمع فنی تهران برای دریافت آنتی ویروس هدیه تمدید شد http://www.disna.ir/post/6325 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">سال گذشته بین شرکت دورانتاش و موسسه آموزشی مجتمع فنی تهران توافق شد تا دانش‌پذیران مجتمع فنی از آنتی ویروس‌های شرکت دورانتاش به صورت رایگان استفاده کنند. اکنون این توافق برای مدت محدودی تمدید شده و دانش‌پذیران بیشتری از مجتمع فنی تهران امکان دریافت آنتی ویروس‌های دورانتاش را به صورت هدیه دارند.</span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/d703208476654d5ca7ab99ee37563b94/dadd5a158b224b4dac792195312d2851.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div> text/html 2019-04-08T07:45:01+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش مشترک Trend Micro و پلیس سایبری اروپا ( EC3 ) http://www.disna.ir/post/6323 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://documents.trendmicro.com/images/TEx/articles/cyber-telecomcrime-report-2019.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ، پلیس سایبری اروپا ( Europol’s European Cybercrime Centre (EC3) ) با همکاری شرکت ترندمیکرو Trend Micro، گزارشی را درباره خسارات حملات سایبری به زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی و سرویس های 5G و&nbsp; IOT تهیه و منتشر کردند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-04-08T06:30:46+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir راهکار امنیتی Trend Micro’s Telecom گواهی VMware-Ready دریافت کرد http://www.disna.ir/post/6322 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://www.itsecurityguru.org/wp-content/uploads/2019/01/VMware.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از ترندمیکرو، کمپانی ترندمیکرو ( رهبر جهانی در راهکارهای امنیت سایبری ) اعلام کرد که راهکارهای telecom IoT security solution, Virtual Network Function Suite (VNFS) موفق به <a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/commercial/trend-micros-telecom-security-solution-receives-vmware-ready-certification" target="_blank" title="">کسب گواهی نامه</a> VMWare - Ready از کمپانی VMware شدند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-04-04T16:48:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تیتر جدیدترین اخبار حوزه امنیت سایبری و آنتی ویروس ها ( فروردین 1398 ) http://www.disna.ir/post/6321 <div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> تیتر جدیدترین اخبار حوزه امنیت سایبری ( فروردین 1398 ) </font></b><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <a href="https://t.me/durantash/2968" target="_blank" title="">گزارش مشترک پلیس اروپا و ترندمیکرو درباره خسارت حوادث سایبری در حوزه مخابرات و ارتباطات </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div><b><br></b></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <a href="https://t.me/durantash/2968" target="_blank" title="">ترندمیکرو ZDI بابت شناسایی آسیب پذیری های امنیتی،&nbsp; 375 هزار دلار و یک&nbsp; ماشین تسلا 3 به کارشناسان امنیتی پاداش داد. </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><br></font></font></font></font></font></b></div><br> text/html 2019-03-29T09:25:24+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حذف فضای ذخیره سازی کلود از ماگزیمم سکیوریتی http://www.disna.ir/post/6320 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت امنیتی ترندمیکرو&nbsp; Trend Micro، پنج گیگابایت فضای ذخیره سازی کلود که با نام SafeSync بر روی آنتی ویروس های مالتی دیوایس ماگزیمم سکیوریتی ارائه میشد را حذف کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img src="https://service.pcconnection.com/images/inhouse/8E3A82AA-20CB-4CC7-B154-72291EA20DA0.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-03-29T07:15:14+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مشتریان Webroot صاحب اکانت LastPass Premium می شوند. http://www.disna.ir/post/6319 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/EHTzpOGx3X8iIqQbm5fSjjPo6MGxx2oDNRP8dzmbrH8JUuw5pRGeSx53wlOLktExnT4" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="justify"><img src="https://img.purch.com/r/750x450/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9ZL0svNzM2MDc2L29yaWdpbmFsL0xhc3RQYXNzX0JCLmpwZw==" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبق توافق صورت گرفته بین 2 شرکت Webroot و&nbsp; LastPass ، مشتریان آنتی ویروس های وبروت که دارای مدیریت پسورد هستند، اکانت LastPass Premium می شوند.</font></div> text/html 2019-03-29T06:46:13+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir پایان الحاق شرکت Webroot به شرکت Carbonite http://www.disna.ir/post/6318 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> همانطور که میدانید شرکت Carbonite <a href="http://www.disna.ir/post/6294" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">تصمیم گرفت</a> تا شرکت امنیتی وبروت Webroot را به مبلغ 618.5 میلیون دلار آمریکا خریداری کند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img src="https://d1qy7qyune0vt1.cloudfront.net/webroot-en/attachment/width/700/f1f9a028-a306-4363-a80f-51442b183756_thumb.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-03-26T07:27:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تغییر موتور در آنتی ویروس های جی دیتا و اف-سکیور http://www.disna.ir/post/6317 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a>، تا چندی پیش آنتی ویروس های جی دیتا از 2 موتور اوست Avast و&nbsp; بیت دیفندر Bitdefender و آنتی ویروس های اف-سکیور از موتور آنتی ویروس بیت دیفندر Bitdefender استفاده میکردند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://assets.pcmag.com/media/images/411489-f-secure-logo.jpg?width=333&amp;height=245" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://www.softexia.com/wp-content/uploads/2015/04/G-Data-logo.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت فنلاندی اف-سکیور از نسخه 17.5 به بعد اقدام به حذف موتور بیت دیفندر و جایگزینی آن با موتور آویرا Avira کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همچنین شرکت آلمانی جی دیتا G-Data ، موتور آنتی ویروس آوست Avast را حذف کرده و فقط از موتور بیت دیفندر و تکنولوژی های خودش برای آنتی ویروس هایش استفاده میکند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خبر بعدی اینکه به نظر میرسد ناتالیا کسپرسکی که چند سال پیش حدود 16% از سهام شرکت جی دیتا را <a href="http://www.disna.ir/post/2789" target="" title="">خریداری</a> کرده بود، دیگر در این شرکت آلمانی سهمی ندارد. <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا در حال پیگیری این موضوع است و به محض دریافت جدیدترین اطلاعات، آن را از طریق همین یادداشت در اختیار شما کاربران عزیز قرار میدهد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک خرید آنتی ویروس های خانگی با گارانتی اصلی دورانتاش</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-03-25T08:18:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جشنواره تخفیف عیدانه آنتی ویروس های وبروت، ترندمیکرو و نورتون سایمنتک http://www.disna.ir/post/6316 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش به مناسبت فرا رسیدن سال نو و عید نوروز، برخی محصولات آنتی ویروس خود را با تخفیف ویژه ارائه میدهد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.ddn.ir/images/slideshow/nowruz98-3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از جمله آنتی ویروس هایی که شرکت دورانتاش با تخفیف ویژه در جشنواره عیدانه اراه میدهد میتوان به آنتی ویروس های 3 کمپانی مطرح ترندمیکرو Trend Micro، سایمنتک Symantec و وبروت Webroot اشاره کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4"><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font face="Mihan-Iransans">لینک لیست قیمت و طرح های فروش ویژه</font></a><br></font></b></font></div><div align="justify"><br></div> text/html 2019-03-21T05:34:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حمله نمایندگان اف-سکیور به شرکت دورانتاش http://www.disna.ir/post/6315 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> طی چند ماه اخیر شاهد تشدید حمله نمایندگان شرکت آنتی ویروس اف-سکیور ( F-Secure ) به شرکت دورانتاش بودیم.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><span class="image"><img alt="F-Secure logo.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/62/F-Secure_logo.svg/220px-F-Secure_logo.svg.png" data-file-width="164" data-file-height="46" width="220" height="62"></span><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a><br></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">پیش از این، علاوه بر اشخاص و شرکتهای نامعتبر فروشنده آنتی ویروس، بلکه دیگر شرکتهای آنتی ویروس و از جمله نمایندگان شرکتهای کسپرسکی، ایست، بیت دیفندر و آویرا با شایعه پراکنی و دروغگویی سعی در تخریب شرکت دورانتاش و ممانعت از آشنایی مشتریانشان با شرکت دورانتاش و برندهای مطرح و پیشرو آنتی ویروس داشتند.</font></font></div> text/html 2019-03-18T22:08:01+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir طرح های فروش بهاره آنتی ویروس های دورانتاش http://www.disna.ir/post/6314 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> همزمان با فرا رسیدن سال نو و عید باستانی و ایرانی نوروز 1398 ، <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> طرح های ویژه فروش آنتی ویروس را به مدت محدودی آغاز کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><b><font size="4"><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font face="Mihan-Iransans">لینک لیست قیمت و طرح های فروش ویژه</font></a></font></b></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="5" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">*******</font></font><font size="5" face="Mihan-Iransans">*******</font><font size="5" face="Mihan-Iransans">*******</font></div><br> text/html 2019-03-13T10:20:47+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نام چند بانک دیگر که آنتی ویروس های Webroot را به مشتریانشان پیشنهاد میکنند. http://www.disna.ir/post/6313 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"><img src="https://assets.pcmag.com/media/images/501454-webroot-secureanywhere-internet-security-complete-main-window.jpg?thumb=y&amp;width=740&amp;height=518" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="385" border="0" align="bottom"><br></span></b></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a>، چندین بانک و موسسه مالی از جمله 3 بانک بزرگ و بین المللی Citi Bank , HSBC Bank و&nbsp; Ally Bank آنتی ویروس های قدرتمند و بسیار سبک وبروت Webroot را به مشتریان خود پیشنهاد میدهند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در این یادداشت نام چند موسسه مالی و بانکی دیگر را که آنتی ویروس های وبروت Webroot را توصیه و پیشنهاد کرده اند، معرفی میکنیم.</font></font></div> text/html 2019-03-11T06:21:56+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir همکاری مجتمع فنی تهران و شرکت دورانتاش http://www.disna.ir/post/6312 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="http://www.ddn.ir/images/slideshow/mft-insta.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از شرکت دورانتاش، موسسه آموزشی مجتمع فنی تهران و شرکت دورانتاش با یکدیگر همکاری میکنند.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">طی این همکاری و تفاهم ، دانشپذیران و اساتید محترم مجتمع آموزشی تهران امکان استفاده رایگان از یکی از محصولات آنتی ویروس شرکت دورانتاش را خواهند داشت.</font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-03-10T08:24:53+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین Patch به شماره 1516 برای آنتی ویروس های تحت شبکه WFBS منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6311 <div><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="304" height="166"></a></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro )، جدیدترین پتچ به شماره 1516 را برای نسخه 10، آنتی ویروس های تحت شبکه WFBS ارائه کرد.</font></div><br> text/html 2019-03-10T00:54:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دلایل خصومت کسپرسکی با شرکت دورانتاش چیست؟ http://www.disna.ir/post/6310 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> بارها و بارها شاهد حمله کسپرسکی و نمایندگان و شرکای رسانه ای اش به شرکت دورانتاش بودیم.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این یادداشت قصد داریم به طور خلاصه دلایل خصومت کسپرسکی با <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> را نام برده و بررسی کنیم.</font></div><br> text/html 2019-03-06T20:13:27+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir توزیع 200 کارت هدیه و تخفیف آنتی ویروس های دورانتاش در پنجمین جشن تولد همفکر http://www.disna.ir/post/6309 <p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://static.evand.net/images/events/covers/original/2961329dc0952cab526b44de1a28a972.jpg?x-oss-process=image/resize,h_720" alt="" width="509" vspace="0" hspace="0" height="286" border="0" align="bottom"></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از شرکت دورانتاش، جشن تولد پنج سالگی همفکر در 17 اسفند ماه با حضور جمع زیادی از اعضای فعال اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی ایران در فضای کاری مشترک زاویه در محل کارخانه نوآوری در تهران برگزار شد.</font></font></p><p align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در این رویداد شرکت دورانتاش به عنوان یکی از حاضران در رویداد، تعداد 200 کارت هدیه و تخفیف آنتی ویروس خانگی برای ویندوز و اپل مکینتاش به شرکت کنندگان در رویداد سالانه همفکر، اهداء کرد.</font></font></p> text/html 2019-03-05T07:45:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir همکاری Trend Micro و مرکز ملی مبارزه با حوادث سایبری ژاپن NISC http://www.disna.ir/post/6308 <div><img src="https://mms.businesswire.com/media/20190301005018/en/708123/4/4007353c_photo.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش <a href="http://www.disna.ir/" target="" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">دیسنا</a>، مرکز ملی آمادگی و استراتژی <span class="tlid-translation translation"><span title="" class=""> برای امنیت سایبری ژاپن توافق نامه ای را با کمپانی امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) <a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/corporate/trend-micro-and-japanese-national-centre-incident-readiness-and-strategy-cyb" target="_blank" title="">منعقد</a> کرد.</span></span></font></div><br> text/html 2019-02-28T07:59:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir راهنمای آنتی ویروس های غول امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) http://www.disna.ir/post/6307 <div><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div><br></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در این یادداشت با ویژگی های آنتی ویروس های خانگی شرکت ژاپنی-بین المللی ترندمیکرو آشنا شده و فایل راهنما نیز در اختیارتان قرار میگیرد.</font></font></div>