به گزارش دیسنا، مرکز ملی آمادگی و استراتژی برای امنیت سایبری ژاپن توافق نامه ای را با کمپانی امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) منعقد کرد.

مرکز ملی آمادگی و استراتژی برای امنیت سایبری ژاپن ( National Centre of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity ) به اختصار NISC گفته می شود.

براساس این توافق نامه ، کمپانی امنیتی ترندمیکرو اطلاعات حملات و تهدیدات سایبری مورد نظر NISC رو تا 31 دسامبر سال 2020 به این مرکز ارائه می دهد.

ترندمیکرو هم اکنون نیز با بسیاری از سازمان های قانونی و قضایی مانند پلیس اینترپل و FBI و سازمان های قضایی و قانونی در ژاپن، همکاری دارد.

http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg