وب سایت AV-TEST ، برترین آنتی ویروس های سال 2018 را معرفی کرد.

وب سایت AV-TEST یکی از دهها وب سایت منتشر کننده تستها و مقایسه آنتی ویروس هاست که مقر آن در کشور آلمان است.

ولی برترین آنتی ویروس ها از نگاه وب سایت AV-TEST در سال 2018 میلادی


AV-TEST Best Protection 2018 Award

محصولات خانگی :

اینترنت سکیوریتی بیت دیفندر

سیف اف-سکیور

نورتون سکیوریتی سایمنتک

اینترنت سکیوریتی کسپرسکی

اینترنت سکیوریتی ترندمیکرو

محصولات تحت شبکه :

PBS Computer Protect از اف-سکیور

Small Office Security از کسپرسکی

Endpoint Protection از سایمنتک

Endpoint Protection Cloud از سایمنتک

AV-TEST Best Performance 2018 Award


محصولات خانگی :

V3 اینترنت سکیوریتی از AhnLab

آنتی ویروس پرو آویرا

اینترنت سکیوریتی بیت دیفندر

نورتون سکیوریتی سایمنتک

محصولات تحت شبکه :

Endpoint Security کسپرسکی

Endpoint Security از Sequrite

Endpoint Protection Cloud از سایمنتک

OfficeScan از ترندمیکرو

AV-TEST Best Usability 2018 Award


اینترنت سکیوریتی کسپرسکی

Endpoint Security کسپرسکی

Small Office Security کسپرسکی

AV-TEST Best Repair 2018 Award


Free Antivirus آوست ( Avast )

Antivirus Pro آویرا ( Avira )

اینترنت سکیوریتی بیت دیفندر ( Bitdefender )

اینترنت سکیوریتی کسپرسکی ( Kaspersky )

Virus Removal Tools کسپرسکی