دیسنا - پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران به نقل از شرکت دورانتاش
تستهای آنتی ویروس وب سایت AV-TEST مربوط به ماههای Sep و Oct سال 2013 هم منتشر شد .

این در حالی است که نامی از ضد ویروسهای شرکت امنیتی وب روت ( Webroot ) دیده نمی شود .

پیگیری های دیسنا نشان می دهد شرکت وب روت تصمیم گرفته است تا اطلاع بعدی در تستهای وب سایت AV-TEST شرکت نخواهد کرد .

اواخر سال 2012 بود که شرکت وب روت اعلام کرد طی توافقی با وب سایت AV-Comparatives ، دیگر دز تستهای این وب روت حضور نخواهد یافت .

ولی بد نیست دلایل و توضیحات شرکت وب روت را نیز بشنوید :

مهمترین ایراد وب روت به این تستها آلوده کردن کامپیوترها به ویروس ها و تروجانها و سپس نصب ضد ویروس است .

وب روت مانند دیگر غولهای آنتی ویروس مانند سایمنتک معتقد است با توجه به ویژگی های محصولات آنتی ویروس ، کامپیوتر پیش از نصب آنتی ویروس باید پاک و فاقد آلودگی باشد .

از طرفی آنتی ویروسهای وب روت دارای ویژگی هستند که حتی در صورت آلوده شدن کامپیوتر ، این قابلیت را دارند که سیستم را به حالت قبل از آلودگی برگردانده و مشکلات سیستم را حل کنند .

بد نیست بدانید طبق بررسی ها وب روت تنها آنتی ویروسی است که اگر به ویروس Crypto Locker آلوده شوید ، قادر به پاک کردن آن است .

متن توضیحات وب روت و لینک آن را میتوانید در زیر ببینید :

I'm only guessing for the same reasons as AV-Test machines are pre-infected then the AV product is installed but WSA strengths are on a clean system then it can use all of it's features with rollback and remediation but keep and eye on that other thread as @MikeM or @Grayson is working with AV-C to get WSA tested in the way WSA does it's it's best work. But don't get me wrong WSA does a great job at cleaning pre-infected computers but it does not show in tests it's true strenght's IMHO.
لینک


هرچند وب روت از تستهای AV-TEST خارج شده ولی تاکنون نیز نتایج خوبی در تستهای این وب  سایت کسب نموده است که میتوانید نتایج را بخش " تستهای مقایسه ای " مشاهده نمائید .

لینک به سایت AV-TEST

بد نیست بدانید دیگر شرکتهای معتبر تولیدکننده آنتی ویروس ( ترند میکرو و سایمنتک ) نیز با اینکه در تستهای وب سایت AV-TEST همواره نتایج بسیار خوبی کسب کرده اند ولی از درج نتایج موفقیت آمیز خود در بخشهای خبری وب سایتهایشان خودداری کرده اند .

بعد از خروج Symantec ، وب روت هم از AV-Comparatives خارج شد .

اخبار مرتبط :

اخبار وب روت در دیسنا

دیسنا - پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران .